Ενδεικτικά, εκπονούμε μελέτες :

Κάθε μηχανολογική μελέτη εκπονείται πάντα βάσει της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ενώ περιλαμβάνει την προκοστολόγηση των υλικών που προδιαγράφονται στη μελέτη.

 • Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και θερμομόνωσης
 • Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης)
 • Κλιματισμού και εξαερισμού o Δικτύων καυσίμων αερίων, όπως φυσικό αέριο και υγραέριο (LPG)
 • Δικτύων ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • Ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
 • Ύδρευσης, αποχέτευσης
 • Ηλεκτρικών και υδραυλικών ανελκυστήρων
 • Φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρη κάλυψη του ακινήτου σας σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Από τη μελέτη έως και την κατασκευή σύγχρονων συστημάτων, με κύριο γνώμονα την εξοικονόμηση καυσίμων, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση θερμικής άνεσης στους χώρους σας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής ή/και παθητικής πυροπροστασίας (πυρασφάλειας) για κάθε είδους και οποιασδήποτε πολυπλοκότητας επιχείρηση.
Από τον έλεγχο του χώρου και των μέσων πυρασφάλειας μέχρι την εκπόνηση της μελέτης, την κατάθεση προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία και την τελική χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.
Μελέτη πυρασφάλειας και χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας απαιτείται σχεδόν σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, όπως εμπορικά καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία, αποθήκες, εκπαιδευτήρια, βιομηχανίες, συνεργεία, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, ξενοδοχεία κλπ.

Το γραφείο μας, έχοντας εξοπλιστεί με κατάλληλα και πιστοποιημένα μετρητικά όργανα, αναλαμβάνει τη χορήγηση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, για την κατάθεσή της στη ΔΕΗ. Η Υπεύθυνη δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνει :

 • Πλήρη σειρά ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Πρωτόκολλο ελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με τον ΚΕΗΕ ή το Πρότυπο HD 384
 • Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Έχοντας συντάξει μελέτες για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος άνω των 6MW το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και κατάρτιση για την μελέτη, τη χωροθέτηση και διεκπεραίωση του φακέλου για την λήψη όρων σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σας πάρκου.

Το γραφείο μας διαθέτοντας έμπειρους και καταρτισμένους συνεργάτες αναλαμβάνει:

 • Τη σύνταξη μελετών για φορτηγά οχήματα, επικαθήμενα οχήματα, ρυμουλκόμενα βαγόνια, όταν σε αυτά γίνονται τροποποιήσεις στα κύρια χαρακτηριστικά τους
 • Τη σύνταξη τεχνικών μελετών για την ταξινόμηση φορτηγών στα οποία τοποθετείται γερανός ή άμαξα (καρότσα)
 • Την έκδοση αδειών κυκλοφορίας σε Μηχανήματα Έργου (κλαρκ, καλαθοφόρα κοκ) και ρυμουλκούμενα (τρέιλερ)
 • Τη σύνταξη μελετών για τοποθέτηση Οπίσθιων Ανυψούμενων Πορτών σε φορτηγά οχήματα (υδραυλικές πόρτες)
 • Την έγκριση τύπου για οχήματα ειδικού σκοπού