Τεχνικό Γραφείο
Σαμαρτζίδης

Το Τεχνικό Γραφείο Σαμαρτζίδη ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στην Αριδαία του Νομού Πέλλας με κύριο τομέα εξειδίκευσης την μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη και κατασκευή έργων προστασίας περιβάλλοντος καιηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Άδειες Μελέτες

Μηχανικός Περιβάλλοντος – Σαμαρτζίδης Θ. Μάριος

Το Τεχνικό Γραφείο Σαμαρτζίδη ιδρύθηκε το 2009 και εδρεύει στην Αριδαία του Νομού Πέλλας με κύριο τομέα εξειδίκευσης την μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη και κατασκευή έργων προστασίας περιβάλλοντος και ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Με εφόδια την δεκαετή εμπειρία μας, τη συνεχή μετεκπαίδευση και τεχνική ενημέρωση των συνεργατών μας, αλλά και τη συνέπεια απέναντι στους πελάτες μας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Μάθε περισσότερα

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αναλαμβάνουμε και εκδίδουμε πιστοποίηση επιθεώρησης για εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ( ΚΤΕΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ )

Μάθε περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλων αλλά και όλη τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κάθε είδους επιχείρησης,.

Μάθε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Έχοντας πλέον αποκτήσει μία πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό τον τομέα, είμαστε σε θέση να σας χορηγούμε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) με υπευθυνότητα και εγκυρότητα.

Μάθε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Το γραφείο μας σε συνεργασία με τη NOVA certification ™ αναλαμβάνει την πιστοποίηση όλων των ανυψωτικών μηχανημάτων και ανελκυστήρων.

Μάθε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και ένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούται στη σύναψη σύμβασης εργασίας με τεχνικό ασφαλείας.

Μάθε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και την επίβλεψη αυτών, τόσο για κτίρια κατοικιών, όσο και για βιομηχανικά – επαγγελματικά κτίρια.

Μάθε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρη κάλυψη του ακινήτου σας σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Από τη μελέτη έως και την κατασκευή σύγχρονων συστημάτων, με κύριο γνώμονα την εξοικονόμηση καυσίμων, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση θερμικής άνεσης στους χώρους σας.

Μάθε περισσότερα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής ή/και παθητικής πυροπροστασίας (πυρασφάλειας) για κάθε είδους και οποιασδήποτε πολυπλοκότητας επιχείρηση.

Μάθε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Έχοντας συντάξει μελέτες για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος άνω των 6MW το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και κατάρτιση για την μελέτη, τη χωροθέτηση και διεκπεραίωση του φακέλου για την λήψη όρων σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σας πάρκου.

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Που θα μας βρείτε

Καπετάν Γαρέφη 51, Αριδαία , 58400

Google maps