Υπηρεσίες

Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Μελέτη και Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Έχοντας συντάξει μελέτες για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος άνω των 8MW και έχοντας κατασκευάσει φωτοβολταϊκά πάρκα άνω των 6 MW ,το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και κατάρτιση για την μελέτη, τη χωροθέτηση την διεκπεραίωση του φακέλου για την λήψη όρων σύνδεσης και την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σας πάρκου.